Стратегия, базирана на данни в помощ на кризисната комуникация, United Partners

0

Комуникационната стратегия, като част от упраленския процес, може да редуцира негативния ефект на пандемията върху бизнеса и със сигурност да помогне срещу претоварване с информация, деизнформация и дори разпространението на паника. Основна задача на бизнеса е да запази имиджа на брандовете си, като е проактивен, с позитивни послания. Това ще допринесе за намаляването на страховете на хората, като в същото време ги насочи към правилните навици, с които да се предпазват от заразяване. Реактивният подход е по-ското нежелателен, тъй като може да усили напрежението и да създаде усещане за неустойвичост на бранда.

Изключително важно е да се разработи ясна стратегия за комуникация, която да представя основната позицията на компанията във връзка с кризата, с ясно послание. Трябва да бъдат обявени и специфичните действия и мерки, които ще бъдат предприети, включително касаещите бизнес операциите, маркетинга, преструктурирания и т.н. Посланията трябва да звучат подкрепящо, информативно и успокоително. Позитивната, добре оформена комуникация може да помогне за подсилване на връзката между брандовете и техните клиенти.

За да се стигне до нея, е необходимо да се премине през процес на медиа мониторинг (вкл. социални и онлайн медии), за да се разбере какви са медийния отзвук и етапа на развитие на кризата; да се направи тематичен анализ на публикаците, въз основа на който да се изгради стратегия за посланията;  да се изберат ключови говорители/коментатори и да се оформи медийна стратегия. Ползването на статистически модели за идентифициране на теми – Latent Dirichlet Allocation (LDA) за да се стигне до създаването на мрежова карта, след анализ на социалните мрежи (SNA), е строго подреден научно обоснован подход, който дава сигурна база данни за формиране на  адекватна медийна и комункационна стратегия.

unitedpartners 4c

Медийните инвестиции също трябва да бъдат пренастроени – минимизиране на външната реклама, увеличаване на дигиталното съдържание, вкл. създаване на видео истории и ограничаване на комуникацията, свързана с продажби и промоции на продукти.

Всички решения, стратегически и тактически, е добре да бъдат базирани данни. Повече информация за това как науката за данни и аналитика могат да бъдат използвани за генериране на данни и формулиране на комуникационни стратегии, можете да намерите в анализа на United partners „Случаят с пандемията covid-19 в България“.

Share.

Comments are closed.