По време на криза има нужда от лидери – хора и брандове, Publicis Groupе България

0

Новите лидери ще бъдат брандовете, които остават близо до своите потребители, като ги подкрепят, показват състрадателност и човечност.

Как кризата засяга бизнеса и маркетинговите инвестиции? Как трябва да се променят телевизионните и дигиталните кампании? Как да се поддържа доверието към брандовете? 91% от компаниите вече са претърпели загуби от COVID-19 пандемията. Повече от 50% намаляват своите маркетингови инвестиции. Същевременно потреблението на телевизионни продукти нараства, както и дигиталното такова. Хората все по-често ползват социалните медии. Това означава, че комуникацията на брандовете чрез традиционните за тях канали трябва да продължи и да бъде пренесена и в онези медии, които ползват потребителите им в момента. Брандовете могат да насочват хората към полезни продукти и услуги или просто да предложат подкрепа.

Съпричастността на бизнеса към хората също е от особена значимост за потребителите – 54% обръщат внимание на нови продукти само, ако са създадени, за да помогнат за преодоляване на кризата; 37% се прехвърлят към друга марка заради иновативния или състрадателен начин, по който тя е реагирала на вирусната епидемия, а за 65% от хората степента, в която една марка реагира на кризата, има огромно влияние върху вероятността за покупка в бъдеще.

publicis3d

Дори и да не може да бъде пренастроен бизнеса, за да осигури подкрепа на хората, които се нуждаят, има много начини той да бъде уместен и да поддържа връзка със заинтересованите си страни. Бюджетът за комуникация, коригиран към правилните медийни канали и подходящия тон са ключови за диалога. Добрите марки са като добри приятели, те знаят точно от какво се нуждаят потребителите им и как техните нужди се променят с времето и при трудни обстоятелства, а хората оценяват именно това. Марките-лидери, които ще се открoят по време на криза, са тези, които останат близо до потребителите и покажат подкрепа и човешко отношение.

publicis3c

Вижте цялото проучване и професионални съвети на колегите от Publicis Group

Share.

Comments are closed.