Препоръки за комуникации при форсмажор, Interimage

0

Безспорно е, че в условията на пандемия бизнесът трябва да се пренастрои така, че да функционира при нови и непознати условия за неопределен период от време. Необходимо е създаването на стратегия спрямо това къде (на пазара, в потребителското съзнание, в това на B2B партньорите) ще бъде компанията, когато пазара бъде рестартиран.

Стратегията, за да бъде ефективна, трябва да бъде основана на данни: за поведението на потребителите – промяна в потреблението, покупателна способност и потребност, начини на пазаруване; за пазара и конкурентните продукти. Добре е да се преразгледат комуникацинните канали, чрез които да продължи диалога с целевата аудитория и да се адаптират посланията. Прекомерната креативност е добре да се замени с ясни послания, спрямо нуждите на потребителите в момента. Непрекъсването на комуникацията с правилния за момента тон е важном тъй като след кризата компанията/брандът ще продължи да се бори за пазар.

interimage 1

Ако бизнесът остава в периферията на „новото” потребление или извън него /подобни днес са луксозните стоки, туристически продукти, услуги, свързани с красотата, дори автомобили/ е добре да се поддържат комуникации с целевите публики, без да се цели продажба. Комуникационните консултанти са тези експерти, които могат да препоръчат правилния тон, посланията, каналите за разпространение на информация.

Работещият бизнес, който вече е предприел адекватни действия, е добре да ги комуникира, за да подсили ефекта и да не допуска напрежение и дезинформация – да бъде обяснено как ще функционира бизнеса, какво предстои, какви мерки за безопасност на служителите и клиентите са взети. Комуникацията трябва да е съобразена с всички заинтересовани страни и спрямо каналите, които се ползват с всяка една от тях. Посланията трябва да говорят за солидарност, да носят фактология, конкретни решения и по възможност – перспектива. И най-важното, дори и ако са прекратени проектите с някои от публиките, те трябва да са наясно, че има диалог и ще продължите да поддържате отношенията си с тях в перспектива.

Вижте съветите и препоръките на колегите от Интеримидж.

Share.

Comments are closed.