Author admin

PR Фестивал Maria Nikolova pic

Д-р Мария Николова: Принципите на корпоративната социална отговорност в модния бизнес трябва да се реализират…