Станете член на БДВО

Ако желаете да станете индивидуален член на БДВО, моля попълнете този формуляр за индивидуално членство и го изпратете на e-mail:office@bdvo.org.

Ако желаете вашата организация/ компания/ фирма да стане член на БДВО, моля попълнете този формуляр за членство за юридически лица и го изпратете на e-mail:office@bdvo.org