Стартира студентският конкурс „Като Бернайс”

0

Студентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на „Денят на Бернайс” (20-21 ноември 2020 г.) и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации.

В конкурса могат да участват студенти, до трима в екип, които трябва да подготвят и представят комуникационна кампания на тема „Кание Уест – кандидат-президент на САЩ“. Предложението трябва да бъде разработено под формата на презентация. В него студентите следва да представят своите идеи за политическа комуникационна кампания, с която популярният рапър да се кандидатира за президент на САЩ. Каква комуникационна стратегия бихте изградили за него? Кои са потенциалните му избиратели, с какви послания и как ще привлечете техния вот? Ще експлоатирате ли темата за расизма и как ще използвате движението “Black lives matter” за целите на комуникационната кампания? Какви тактики бихте реализирали на различни етапи от кампанията? Какви медии ще използвате и как? Каква ще бъде ролята на собствените му социални медии и на инфлуенсърите в неговото обкръжение в тази кампания? По какъв начин ще използвате силните страни и ще се справите с недостатъците на публичния образ на рапъра?

Преподаватели по PR, комуникации, реклама, маркетинг в университетите в страната ще бъдат ментори на избрани от тях групи студенти, съответно ще участват в подготовката на техните предложения и презентации. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Жури

По време на презентациите всеки екип в рамките на 10 минути (плюс 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:

  • Илияна Захариева, председател на БДВО

  • Всички ментори на екипи – по право

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди:

  • За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.

  • За ментора на екипа победител – грамота.

  • За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Регистрация

Всеки отбор трябва да се регистрира до 18.11.2020 г. с имейл до office@bdvo.org с три имена на членовете на екипа, специалност, учебно заведение, телефонен номер и имейл за връзка, име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.

Време и място

Презентациите на студентските проекти ще бъдат представяни от участниците пред жури онлайн на 20.11.2020 г. между 10.00 и 13.00 ч. Онлайн платформата, на която ще се провеждат презентациите, ще бъде посочена допълнително на всички регистрирани.

График на представянията

“Като Бернайс” 2020

Онлайн представяне, Zoom, 20 ноември 2020, 10:30ч.

Час Участници Ментор Университет
10:30 Миглена Свиленова Романова
Стефани Миленова Колева
доц. д-р Христина Христова ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“
10:45 Лилия Ангелова Христова
Зия Хасан Рихауи
доц. д-р Александър Христов Нов Български Университет
11:00 Йоанна Благоева Богданова
Дара Евгениева Петрова
доц. д-р Александър Христов УНСС
11:15 Любов Любомирова Георгиева
Мая Калинова Манова
Милица Любомирова Георгиева
гл. ас. д-р Калин Калинов Софийски университет “Св. Климент Охридски”
11:30 Ирина Иванова Делиева
Георги Георгиев Цомпов
Микола Викторович Лясковский
доц. д-р Светлана Иванова Станкова Софийски университет “Св. Климент Охридски”
11:45 Неделина Пламенова Колева
Ивана Димитрова Ничева
Виктория Ганкова Ганчева
Николай Колев Софийски университет “Св. Климент Охридски”
12:00 Милена Селдарова
Виктория Пехливанова
Юлия Златанова
Анета Милкова Софийски университет “Св. Климент Охридски”
12:15 Благовест Радоев Стоянов
Дарина Желязкова Желева
Лора Стефанова Виткова
Мануела Тотева Софийски университет “Св. Климент Охридски”
12:30 Калина Йорданова Йорданова
Севдалина Димчева Абаджиева
Нина Ивайлова Няголова
Аркади Николаев Шарков Софийски университет “Св. Климент Охридски”
12:45 Ива Иванова Пешева
Ирина Валентинова Атанасова
Златина Деянова Иванова
Ниджел Ерол Ниязи
Аркади Николаев Шарков Софийски университет “Св. Климент Охридски”
13:00 “Отровното трио”
Еди Роберт Калев
Виктория Георгиева Тошева
Яна Бориславова Боянова
гл. ас. д-р Калин Калинов Софийски университет “Св. Климент Охридски”
13:15 Пламен Валентинов Пашов
Велиан Момчилов Димитров
Венислав Митков Чаев
Доц. д-р Симеон Игнатов Василев Софийски университет “Св. Климент Охридски”
13:30 Симеон Александров Симеонов
Диляна Иванова Стоянова
Станислав Йорданов Петров
доц. д-р Светлена Иванова Станкова Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Share.

Comments are closed.