Студентски конкурс „Като Бернайс” на 23 ноември на тема: “Новите комуникационни професии и уменията на специалистите по комуникации след 5 години”

0

Студентски конкурс „Като Бернайс”

 Част от „Денят на Бернайс“ 2018, 23 и 24 ноември 2018 г.

Студентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на Денят на Бернайс” и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации в страната ни.

В конкурса могат да участват студенти, до трима в екип, които трябва да подготвят и представят комуникационно предложение на тема „Новите комуникационни професии и уменията на специалистите по комуникации след 5 години“. Предложението трябва да бъде разработено под формата на презентация. В него студентите следва да представят какво предвиждат за развитието на професиите в сферата на комуникациите (PR, реклама, дигитални комуникации и др.) през следващите 5 години; какви умения трябва да притежават, за да бъдат успешни в работата си; какви предизвикателства ще срещат; каква подготовка трябва да получават в университета днес, за да се реализират като практици след 5 години. Предложението може да включва възгледите на студентите каква да бъде университетска програма за тяхната специалност.

Преподаватели по PR, комуникации, реклама, маркетинг в университетите в страната ще бъдат ментори на избрани от тях групи студенти, съответно ще участват в подготовката на техните предложения и презентации. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Жури. По време на презентациите всеки екип в рамките на 10 минути (плюс 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:

-          Мила Миленова, председател на БДВО

-          Всички ментори на екипи – по право

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди:

-          За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.

-          За ментора на екипа победител – грамота.

-          За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Регистрация. Всеки отбор трябва да се регистрира до 20.11.2018 г. с имейл до office@bdvo.org с три имена на членовете на екипа, специалност, учебно заведение, телефонен номер и имейл за връзка, име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.

Време и място. Презентациите на студентските проекти ще бъдат на 23.11.2018 г. между 10.00 и 13.00 ч. в Аула „Раковски“ на Военната академия „Георги Стойков Раковски“ (бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82). Церемонията по връчване на наградите на победителите в конкурса ще бъде на 23.11.2018 г. от 16:00 ч. на същото място.

Share.

Comments are closed.