Стартира ежегодният студентски конкурс “Като Бернайс” 2021

0

Студентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на „Денят на Бернайс” (25-26 ноември 2021) и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации.

В конкурса могат да участват студенти, от един до трима в екип, които трябва да подготвят и представят Комуникационна кампания за стимулиране на ваксинирането против COVID-19. Предложението трябва да бъде разработено под формата на презентация. В него студентите следва да представят своите идеи за Комуникационна кампания на институция (например на СЗО или на МЗ) или на бизнеса (т. е. на компания, която цели да стимулира служителите си и заинтересованите си страни да се ваксинират).Няма ограничения в избора на послания, целеви групи, инструменти за комуникация. Очакваме да се включат всички задължителни елементи на една комуникационна кампания: цели и задачи, времеви диапазон, целева група, бюджет, стратегия, инструменти, канали, KPI, анализ на постигнатото.

Преподаватели по PR, комуникации, реклама, маркетинг в университетите в страната ще бъдат ментори на избрани от тях групи студенти, съответно ще участват в подготовката на техните предложения и презентации. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Жури. По време на презентациите всеки екип в рамките на 10 минути (плюс 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:

  • Илияна Захариева, председател на БДВО

  • Всички ментори на екипи – по право

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди:

  • За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.

  • За ментора на екипа победител – грамота.

  • За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Регистрация. Всеки отбор трябва да се регистрира до 23.11.2021 г. с имейл до office@bdvo.org с три имена на членовете на екипа, специалност, учебно заведение, телефонен номер и имейл за връзка, име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.

Време и място. Презентациите на студентските проекти ще бъдат представяни от участниците пред жури онлайн на 25.11.2020 г. Часовете на представяне и онлайн платформата, на която ще се провеждат презентациите, ще бъдат посочени допълнително на всички регистрирани.

 График на представянията

“Като Бернайс” 2021Онлайн представяне, Zoom, 25 ноември 2021, 10:30ч.
Час Участници Ментор Университет
10:30 Теодора Апостолова
Радина Белева
Димитър Димитров
проф. Теодора Петрова Софийски университет “Св. Климент Охридски”
10:45 Маглена Гуркова
Даниела Найденова
Ростислав Волков
Доц. д-р Мила Серафимова Софийски университет “Св. Климент Охридски”
11:00 Ивайло Стефанов
София Боянова
Василий Князев
д-р Славкова Софийски университет “Св. Климент Охридски”
11:15 Симеон Борисов
Владимир Ванчев
Алекс Влахов
Мануела Тотева Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Share.

Comments are closed.