Реакция на бизнеса по време на COVID-19, Pragmatica

0

Ситуацията около COVID-19 се отразява негативно върху 91% от фирмите. Приходите от продажби намаляват средно с 53%, като е налице значителен спад не само при „пряко засегнати“ компании. Преобладаващата част от служителите работят дистанционно, което намалява ефективността.

Бизнесът се разделя на две приблизително равни групи относно предприетите правителствени мерки – половината ги намират за твърде рестриктивни и се оплакват от недостатъчна подкрепа; останалите са главно компании, по-слабо засегнати от ситуацията. 74% от фирмите спират или намаляват значително разходите си за маркетингови дейности, а очакванията са тази негативна тенденция да се задълбочи. Очакванията за преодоляване на кризата за 23% от бизнеса са до 6 месеца, за 39% са от 7 месеца до 1-2 години, а 29% не могат да се дадат отоговор, тъй като всичко зависи от продължителността на кризата.pragmatica5б

Адаптацията и привеждането на комуникацията в синхрон с новите реалности се превръщат в основен приоритет за бизнеса. Усилията са насочени главно към внушаване на позитивизъм, внасяне на спокойствие, разсейване на паниката, сближаване и сплотяване на общочовешко ниво. Това, което компаниите могат да направят, за да изградят по-силна връзка с потребителите си, е да бъдат по-близо до тях, да покажат своята загриженост и емпатия. Важно е да се намери начин, по който брандът може да бъде полезен, да улесни или да разнообрази ежедневието им. Потребителите имат нужда от нови причини за избор на продукта – дали чрез нови начини за ползване и достъп, чрез малки жестове и прояви на внимание. Важно е да знаят, че точно този бранд се грижи са тяхната безопасност.

За да стигнат тези послания до потребителите, те трябва да ги намерят в среда, в която пребивават с удоволствие, активно и продължително време. Така все по-осезаемо се измества фокусът от традиционните форми и начини за комуникация към креативни послания, предавани във виртуална среда и онлайн пространството. Адаптираната комуникация, чрез пренастроените канали са начина брандовете да останат в живота на хората във време на пандемия и след него.

 

Резултатите от проучването и всички препоръки, може да видите тук

Share.

Comments are closed.