Програма през 2019 – основни акценти

0

Програма на БДВО през 2019 – основни акценти

Извън строгите редове на официалната програма за 2019 г., приета на последното общо събрание на БДВО, можем да определим нейната философия с няколко думи – сътрудничество, модернизация, надграждане, резултати. Конкретните измерения на тази философия са:
Обновяването и дигитализацията на PRактики;
Създаване на Обществен съвет към БДВО;
Оптимизиране на работата със студентите и партньорството на организацията с университети и образователни институции;
Реализиране на програма от професионални обучения за PR практици;
Изпълнение на основния събитиен календар на БДВО и увеличаване на удовлетвореността на членовете от участието в тях:
- PR приз 2019
- БДВО Summer camp
- Денят на Бернайс.
Разширяване на партньорската мрежа и повишаване на административния капацитет на организацията, привличането на нови членове и опазването на лоялността на вече приетите.

Зад тези приоритети и акценти в дейността ни през 2019 г. застава ангажимента на членовете на Управителния съвет, който си е поставил за цел да активира и приобщи към реализацията на програмата все повече колеги, които искат да дадат своя принос и да споделят своя опит.
Целта ни е, когато в края на годината се съберем, за да отчетем постигнатото, да не се фокусираме само върху количествените измерители, но да се поздравим с по-добра и приветлива среда, повече удовлетворение от съвместната ни работа и много повече разбиране и уважение от страна на нашите партньори и външните публики към професията ни и към нейната роля в бизнеса и обществото.
С програмата за дейността на БДВО можете да се запознаете на сайта на организацията можете да се запознаете тук.

Share.

Comments are closed.