Предизвикателствата пред комуникаторите според Европейския комуникационен монитор 2019

0

Комуникационната професия в Европа е предизвикана от нарастващо недоверие, но новите организационни застъпници и AI предлагат възможности за оформяне на обществения дискурс. По време на Годишната асамблея на Европейската асоциация на комуникационните директори European Communication Summit 2019, която се проведе от 23 до 26 май в Берлин,  бяха представени резултатите от най-голямото в света изследване на стратегическата комуникация и връзките с обществеността. Европейският комуникационен монитор 2019 проучи мнението на почти 2700 професионалисти от 46 страни и представи следните акценти:
• Практикуващите комуникатори изпитват ниско ниво на доверие в своята професия, но се чувстват уверени на лично ниво със своите колеги, шефове, клиенти и публика.
• Външните експерти и топ мениджмънта се оценяват като най-доверените застъпници на организацията, а маркетинга/продажбите и комуникаторите изостават.
• Очаква се изкуственият интелект да повлияе на професията, но практикуващите в областта на комуникацията нямат необходимите компетентност и опит.
• Спонсорираното съдържание се използва от всяка втора организация в Европа.
• Съществуват значителни различия между страните, както и между компаниите и нестопанските организации в Европа.

Освен доверието в комуникациите като основна тема, проучването изследва предизвикателствата на прозрачността, изкуствения интелект в стратегическата комуникация и бъдещето на създаването на съдържание. Професор Ансгар Зерфас, водещ изследовател, сподели: „В светлината на намаляващото доверие в средствата за масова информация, тазгодишният Европейски комуникационен монитор разкрива поразителна разлика в степента на доверие в комуникационната професия: комуникаторите очакват ниски нива на доверие в бранша сред обществеността, но усещат доверие сред колегите и партньорите си. Откриването на надеждни застъпници с комуникационни функции и повишаване на организационната прозрачност, когато е уместно, стават ключови задачи за комуникаторите.“

Вижте повече за Европейския комуникационен монитор 2019 на страницата на EACD.

Share.

Comments are closed.