Покана за Извънредно Общо събрание на БДВО на 03.10.2019 г.

0

На основание член 18, ал. 1 и 2 от Устава на Дружеството и в изпълнение на приетата от Общото събрание програма за дейността на БДВО през 2018 г., Управителният съвет на БДВО свиква Общо събрание, което ще се проведе на 3 октомври 2019 г., четвъртък, от 17:00 ч. в зала 29 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на СУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Московска“ 49.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1.             Приемане на Годишен финансов отчет за 2018 г.

 

На Общото събрание могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2019 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас, като упълномощят свой колега – пълноправен член БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

БДВО Отчет за собствен капитал 2018

БДВО Счетоводен баланс 2018

БДВО Годишен доклад за дейността 2018

Share.

Comments are closed.