Покана за Извънредно Общо събрание на БДВО на 23.01.2020 г.

0

На основание член 18, ал. 1 и 2 от Устава на Дружеството и в изпълнение на приетата от Общото събрание програма за дейността на БДВО през 2019 г., Управителният съвет на БДВО свиква Извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 23 януари 2020 г., четвъртък, от 17:00 ч. в зала 55 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на СУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Московска“ 49.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Избор на Изпълнителен директор на БДВО – издигната кандидатура на Елена Матеева

2.  Избор на нов член на УС на БДВО - издигната кандидатура на Диляна Йорданова

 

На Общото събрание могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2020 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас, като упълномощят свой колега – пълноправен член БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

Share.

Comments are closed.