Позиция на УС на БДВО относно коментари за ограничения достъп на журналисти в НС и ролята на пиарите в този казус

0

Управителният съвет на Българското дружество за връзки с обществеността, като

  • зачитаме правото свободно да се изразява и разпространява (чрез различни изразни средства) мнение;
  • уважаваме свободата на медиите;
  • работим за чиста информационна среда;
  • следваме ценностите и принципите на етичния професионален кодекс на ПР специалистите – Софийска харта за етични комуникации,

заявяваме, че намираме за неприемливо злепоставянето на професията на ПР професионалиста.

Публичните внушения за функции, неприсъщи за ПР-а, а именно осъществяване на цензура, водят до изкривяване на представите в обществото за същността на професията ни. Връзките с обществеността е сред най-динамично развиващите се професии днес, извоювала си високо обществено доверие, което се вижда от разрастващите се функции и отговорности.

Наскоро обновената международна дефиниция за Връзки с обществеността задава стандартите на работа на ПР професионалистите и гласи:

 „ПР e управленска функция, отговорна за изграждането на контакти и взаимоотношения между организациите и техните публики чрез разпространение на информация, използвайки доверени и етични методи за комуникация.“ Следователно ролята на ПР-а е да информира и да създава връзки между заинтересованите страни, а не да цензурира и манипулира.

От БДВО не приемаме генерализирането и поставянето под общ знаменател на всички ПР-и, включително политическите, в контекста на конкретния казус. Водещ принцип в организацията ни е защитата на свободното изразяване и разпространение на информация. Вярваме, че работещите публични комуникации и осведомеността на обществото са основополагащи за изпълнението на дейността и постигането на желаните резултати. Ето защо категорично заявяваме, че журналистите и медиите са от особена важност за нас и ги припознаваме като ключови партньори. Доказателство за това е фактът, че сред членовете на БДВО има уважавани журналисти, а едни от най-добрите ПР-и в България са със сериозен журналистически опит.

БДВО застава зад принципите на свободата на словото и зад усилията на журналистите за постигане на безпристрастна осведоменост на обществото. Убедени сме, че ПР-и и журналисти сме призвани да работим заедно за изграждане на чиста информационна среда, за осветяване на обществено значими процеси и решения, и за подобряване на  публичния диалог.

Share.

Comments are closed.