Позиция на БДВО по повод Дискусията, организирана от евродепутата Николай Бареков на тема “Фалшивите новини – бунтът на масите срещу елита в XXI век”, проведена под егидата на Студентски съвет на УНСС на 1 декември 2017 г.

0

Позиция на БДВО

по повод Дискусията, организирана от евродепутата Николай Бареков на тема “Фалшивите новини – бунтът на масите срещу елита в XXI век”, проведена под егидата на Студентски съвет на УНСС на 1 декември 2017 г.,

Управителният съвет на Българското дружество за връзки с обществеността заявява:

- Работейки за чиста информационна среда и следвайки етичните принципи и ценности;

- Отчитайки правото на изразяване и свободно слово;

- Отчитайки правото на автономия на всяко висше училище в България;
- Уважавайки институциите на Република България и техните законноизбрани представители.

Намираме за неприемливо публична личност, допринесла систематично с дейността си за  създаването на нездравословна обществена среда и утвърдила  използването на медиите като оръжие срещу политически  и  бизнес опоненти, да провежда открита лекция във висше учебно заведение в България, касаеща темата за фалшивите новини.
Преди да бъде избран за един от българските представители в Европейския парламент, г-н Бареков използваше трибуната на двете телевизии, в които беше тв-водещ и  управител (в ТВ7) за инсинуации и внушения и манипулиране на общественото мнение, преиначавайки факти, обстоятелства или отношения. Неговото публично поведение и журналистически подход през посочения период грубо потъпкваха професионалните стандарти и етика, в т.ч. с преекспониране на теми, генериране на фалшиви новини чрез непредоставяне на цялостна информация и преднамерено дискредитиране на бизнеси и представители на български компании. За своето поведение той е осъден за клевета.

Накратко – претенцията за г-н Бареков, чрез лекцията пред студенти да представи темата за фалшивите новини като опит за реакция на т.нар. маси срещу елита е отново манипулативна, неетична, дори цинична, и недопустима от гледна точка на професионалните стандарти както на почтената журналистика, така и на всеки отговорен политик.

 

Share.

Comments are closed.