Специалната награда на Комисията по професионална етика е за работата на цял бранш

0

Комисията по професионална етика към БДВО връчи своята Специална награда на проекта „Национална бирена академия“, разработен от Съюз на пивоварите и knowbox. Това се случи по време на церемонията за връчване на отличията, състояла се на 16.05.2019 г. в Литературен клуб „Перото“ в столицата.
Проектът бе отличен сред всички 92 заявки заради начина, по който цял бранш адресира въпроса с комуникацията, достъпа до информация и до своите продукти, както и заради отговорното отношение към производствените процеси и взаимодействие със заинтересованите страни.
Пивоварната индустрия има своите традиции в българската икономика и в културата на потребление. Известно е, че у нас има разнообразие на бири, като тяхното производство започва преди повече от 100 години. В своята същност това са ниско алкохолни продукти, предназначени само за възрастни потребители. Нуждата от постигане на устойчивост в продажбите, надграждане на доверието у потребителите, поддържане на високо качество, което съответства на европейските стандарти, мотивира Съюза на пивоварите в България да инвестират в мащабен комуникационен проект. Освен това, те са наясно, че информация за техните продукти достигат до непълнолетни лица и адресират адекватно въпроса.
Конкретният проект представя по прозрачен и достъпен за обществото чрез медиите и собствени информационни канали целият път на производство на бирата. Ангажимент на възложителят е да се комуникират посланията към целевите аудитории по начин, по който се акцентира на качествените суровини и при спазване на европейските стандарти. В комуникацията от проекта Съюза на пивоварите следват създадени собствени стандарти за саморегулация, които са насочени към отговорната и умерена консумация на бира у нас. Техните проекти и комуникация също така не могат да таргетират лица, ненавършили 18 години, както и включват набор от проверки и защити, насочени към подрастващите.
„Присъдихме наградата на цял един бранш, който има своето значение за нашата икономика. Нещо повече, той има вече дългогодишни традиции в етичната и отговорна комуникация на своите продукти, и е създал и спазва собствени стандарти на доброволна саморегулация. Тези факти, освен че са близки до принципите на PR-сектора у нас, говорят за отговорно и зряло отношение към бизнеса, към публиките и към обществото като цяло.“ – сочат членовете на Комисията по професионална етика към БДВО.
Изграждането на доверие към производител и продукт може и трябва да става с добре структурирани бизнеси и вериги на доставките, както и с консистентна, фактологически точна и двупосочна комуникация. Отварянето вратите на част от производствените предприятия за достъп на медии и на заинтересовани страни, запознаването им с процеса на преработка на суровините, представянето на стандартите за качество и откритата комуникация с цел устойчиво развитие на сектора, са разработени в стройно изграден и отлично представен проект, който показва отговорното отношение и комуникация на цял един бранш.“ – допълват още експертите от КПЕ.
Носителите до момента
Сред носителите на специалната награда са „Креактив ПР“ за фестивала за стари български детски игри „Челик“, реализиран във Варна, Британски съвет България с „5-ти Софийски фестивал на науката”, Junior Achievement с 5-то издание на Мениджър за един ден и НАП с „Влез в час с данъците”.

За Комисията
Комисията по етика е първият и единствен до момента орган за саморегулация в сферата на етиката в пиар професията в нашата страна. Комисията е независим орган към Българско дружество за връзки с обществеността. Комисията по етика отговаря за популяризирането и прилагането на добри практики областта на публичните комуникации в България. Състои от 3-ма членове и се избира на Общо събрание на БДВО с мандат от две години. Членовете на Комисията с втори пореден мандат до 2020 г. са Даниел Киряков, председател на КПЕ (мениджър “Комуникации” на Американската търговска камара в България), гл. ас. д-р Евелина Христова, преподавател в НБУ, департамент „Масови комуникации“ и гл. ас. д-р Мария Николова, преподавател в УНСС, катедра „Медии и обществени комуникации“.
За сигнали: ethicscommission@gmail.com или през формата на www.ethics.bdvo.org

Share.

Comments are closed.