Новият 93 брой на PRактики – информационното издание на БДВО с обновен дизайн

0

Резюме от  доклада за осмото издание на Европейският комуникационен монитор с автор: Мануела Дюлгерова – Тотева, зам-председател на БДВО:

“Основните двигатели за мотивация са: интересни задачи, чудесни кариерни възможности, оценка от страна на директния ръководител или клиент; статусът на професията. От друга страна, малко над една трета смятат, че заплатата им е адекватна на труда, както и, че живеят балансирано спрямо личните си ангажименти. Въпреки кризата, 66,5% към момента са удовлетворени от настоящия си работодател като същевременно слабо е нараснал процентът на тези, които не са щастливи с работата си. Най-добрата работна среда е в Дания, Австрия, Холандия и Норвегия, а най-лоша, според проучването, в Румъния и Белгия.”

Интервю с Лиляна Загорчева – член на журито на PR приз 2014:

“Всеки PR експерт знае, че най-силният комуникационен коз е добра референция от трета страна. Ако клиентите ни и потребителите им говорят добре за нас и ни ползват с желание и готовност в моменти на нужда – имиджът се оправя от самосебе си. Ако не ни се получава – може би хвърляме повече “пара в свриката” – знаете, че затова не вървеше параходът на комунизма…”

Победителите - PRактики представя проектите, победители в конкурсните категории на PR приз 2014

Проект: „Писмо за промяна“: първо място в категориите: „Онлайн кампания или проект“ и “CSR проект – нестопански сектор“, носител на специалната награда на журито: „Проект-послание“, реализиран от All Channels Communication Group за Българска асоциация за невромускулни заболявания,

и

Проект: „Кампания за запазване на лицензите на ЧЕЗ в България“: първо място в категория „Кризисен PR”

Емилия Хубавенска: “Комуникационната стратегия може да позволи на организацията ви да бъде още по-иновативна”

Не е важно само планирането, но и анализа на присъствието. Какво се случва, по какъв начин се случва и в какъв контекст: Иновационен медиен анализ бих го нарекла. Всички различни аспекти, при които дадени активности се случват трябва да се вземат под внимание. Следващата стъпка е да се приложат на практика, заедно с останалите участници в т.нар. Модел на Четворната Спирала – представителите на публичния и частния сектор, учените и гражданите. Социалните мрежи ни позволяват да изградим Мрежа на иновационна екосистема, където всички участници да могат да се срещнат и да си сътрудничат  на основата на техния житейски опит и гледна точка.

Share.

Comments are closed.