Лектори 2017

stavros.online2 Гост-лектор на Единадесетия PR фестивал на БДВО е авторът на книгата, издадена през 2017 “Rebranding Europe” – Ставрос  Папагенеас. Той е заемал различни комуникационни позиции в Европейската комисия, бил е говорител в дипломатически мисии в Брюксел, а понастоящем е управляващ директор на StP Communications. Той е старши комуникационен стратег с повече от 20 години опит в стратегическите комуникации, социалните медии и връзки с медиите. Член е на работната група по информация на Съвета на Европейския съюз. Автор е на много статии в медиите на ЕС като New Europe, L’ Echo, De Tijd, Communication Director и други.

iliana2Илияна Захариева е директор „Корпоративни комуникации” в Мтел. Тя отговаря за всички комуникационни дейности на компанията, насочени към обществото и служителите. Дирекция „Корпоративни комуникации” обединява публичните комуникации, управлението на спонсорства и събития, програмите за корпоративна социална отговорност и вътрешните комуникации на Мтел.
Илияна Захариева има 15 години опит в сферата на корпоративните комуникации, връзките с обществеността, маркетинга и рекламата. Тя се присъединява към екипа на Мтел от Пощенска банка, където е ръководила корпоративните комуникации на компанията в последните шест години.
Преди да стане част от Пощенска банка през август 2007 година, госпожа Захариева е отговаряла за рекламата и връзките с обществеността последователно за Хеброс банк, HVB Bank Biochim и Уникредит Булбанк. Работата си в областта на корпоративните комуникации започва в KPMG през 1999 година.
Тя има диплома от Chartered Institute of Marketing, London, London School of Public Relations, както и магистърска степен от Факултета за нови и класически филологии и Факултета по славянски филологии на Софийския университет в София. Член на УС на БДВО.

image002Силвия Костова е началник управление „Корпоративни комуникации и маркетинг“ в Пощенска банка. Тя има над 18-годишен професионален опит в областта на корпоративните комуникации, маркетинга и медиите. Повече от 10 години заема мениджърски позиции в All Channels Communications, една от водещите комуникационни групи у нас. Била е директор „Корпоративни комуникации“ в холдинга на „Винпром Пещера“, работила е още като Press Officer в Администрацията на Президента на Република България и като журналист в редица печатни и електронни медии. Притежава магистърска степен по „Журналистика и масови комуникации“ от  СУ „Св. Климент Охридски“ и сертификат по мениджърски умения от Harvard Business Publishing, както и редица специализации по комуникации и мениджмънт. Завършва и докторантура по публични комуникации и информационни науки в СУ „Св. Климент Охридски“.
Силвия Костова е председател на Контролния съвет на БДВО, член на Управителния съвет на Българската асоциация на рекламодателите, член на Европейската асоциация на комуникационните директори, член на Работната група по комуникация на Асоциацията на банките в България и член на Дружеството на практикуващите „Връзки с обществеността“ към СБЖ. Носител е на десетки награди за корпоративни комуникации и маркетинг от конкурсите PR Priz, EFFIE, BAPRA Bright Awards, BAAwards, SABRE Awards и др.