КФН търси комуникатор

0

Комисията по финансов надзор обявява свободна позиция за длъжността „Младши експерт” в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ – по заместване на служител. Крайният срок за подаване на документи е 23 септември 2019 г., на място на адреса на Комисията или на имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg.

Според изискванията, успешният кандидат притежава:

 • Познания в областта на небанковия финансов сектор, дейността на КФН и публичните
  комуникации;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Способност за работа в екип;
 • Владеене на английски език, съответстващо на Европейско ниво за самооценка В

Основни задължения на длъжността:

 • Отговаря на запитвания, постъпили по телефона от граждани и поднадзорни лица или координира запитване с други експерти на КФН, които могат да дадат още пояснения по поставения въпрос;
 • Приема и дава разяснения на граждани и представители на бизнеса, които идват на място в сградата на Комисията с конкретни въпроси или пренасочва лицата към експерт на КФН, който дава пояснения на поставените въпроси;
 • Участва в организирането на пресконференции, семинари, кръгли маси, образователни програми и други публични мероприятия на КФН.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Степен на завършено образование – висше, образователна степен – бакалавър, магистър за
  специалност Право;
 • Професионална област – Икономика, Хуманитарни науки, Връзки с обществеността, Право;
 • Минимален професионален опит – не се изисква.

Информация за условията, предлагани от КФН, за етапите на подбор и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на страницата на Комисията на адрес https://www.fsc.bg/bg/karieri/svobodni-pozitsii/konkursi/. В случай на допълнителни въпроси, можете да се свържете с Нонка Николова – Владикова – главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“, тел. 02/94 04 855.

Share.

Comments are closed.