„Комуникации по време на световна здравна и икономическа криза“ е темата за есе за стипедния на името на проф. Петев

0

През 2021 г. БДВО ще отличи студентска разработка за предзивикателствата на кризисните комуникации в условия на глоаблна здравна и икономическа криза.

„Комуникации по време на световна здравна и икономическа криза“  е темата на есето за студентите, които ще кандидатстват за стипендия на името на проф. Тодор Петев, учредена от БДВО в края на 2016 г. Поредното издание на благородната надпревара на името на учредителя и първи председател на първата неправителствена организация в сферата на комуникациите стартира на 14 май. Датата е символична, тъй като е рожденната дата на проф. Петев.
За престижната стипендия могат да кандидатстват студенти бакалаври или магистри, изучаващи ПР, комуникации или маркетинг, като те ще разполагат с три седмици, за да подготвят своето есе. Работата им ще бъде оценена от жури в състав: Мила Миленова, председател на БДВО 2018 г., доц. д-р Александър Христов, Тодор Петев, син на проф. Петев  и Елена Матеева, изпълнителен директор на БДВО.

Основната стипендия ще се връчи на бъдещ ПР специалист и за нея ще се кандидатства с есе, свързано с предизвикателствата пред комуникациите във времето на икономическа и здравна криза, в което живеем. Важно е обсъжданите въпроси да бъдат съвременни, но и максимално доближени до научните интереси на проф. Тодор Петев. Паричният еквивалент на стипендията е в размер на 500 лв. Предвижда се също така да се връчи и специална награда за едно от есетата от името на семейството на проф. Петев. Паричният еквивалент на тази специална награда е 400 лв.

Носителят на стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ ще има възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от БДВО, а също и компанията или институцията, в която работи, да има възможността да кандидатства безплатно в конкурса ПР приз. От друга страна, стипендиантът ще се задължава да участва заедно с председателя и/или представители на БДВО в поне три събития или изяви на дружеството, да търси собствени възможности за публичност, в които да популяризира факта, че е стипендиант, както и да съдейства организационно за поне едно от събитията на БДВО през годината.

Традиционно, от стипендиантът се очаква да поддържа и спазва етичните принципи в ПР, залегнали и в Етичния кодекс на ПР специалистите в България и с публичното си поведение да не дискредитира ПР професията, стипендията и личността на проф. Тодор Петев.

Повече информация можете да намерите тук: BDVO_stipendia Petev 2021

Share.

Comments are closed.