История

Декември 1996 г. – Дружеството е учредено с първи председател проф. д-р Тодор Петев;

2000 г. – Съвместно с ИПРА, БДВО организира образователен семинар: „Съвременно образование и практика в ПР”, със специалното участие на проф. Мийхан, член на Борда на директорите на IPRA и на Ричард Лининг, тогавашен президент на CERP. БДВО стартира партньорство с катедрата на Юнеско във ФЖМК в международната конференция и има участие със собствен панел в нея до 2006 г.;

21 май 2001 г. – В БТА се състои връчването на първите награди в конкурса PR Приз, председател на първото жури е проф. Тодор Петев;

2002 – Създаване на сайта на БДВО;

7 юли 2005 (07.07.) – На тази дата е приемането и подписването на Етичния кодекс на българските ПР специалисти. БДВО, заедно с другите организации в сферата на комуникациите, правят тази ключова стъпка към саморегулация на професията;

2006 г. – Организиран е Първият PR фестивал на БДВО;

2009 г. – Учредяване на БКВО – Българска конфедерация за връзки с обществеността, която обединява представители на ИМАГИНЕС, Българска академична асоциация по комуникации и БДВО. Създаване на Facebook страница на организацията;

2010 г. – Създаване на електронното издание на БДВО PRактики; БДВО организира първото си PR парти;

2011 г. – Учредяване на конкурса Mtel Challenge Contest, в който студентите получават конкретни казуси от водещия мобилен оператор Мтел и могат да спечелят стаж в компанията;

2012 г. – Издаване на първата книга на д-р Александър Христов;

2013 г. – Създаване и старт на програма за PR и тематични обучения на БДВО;

2014 г. – Създаване на фестивала “Денят на Бернайс”, посветен на бащата на PR професията;

2015 г. – Отбелязване на 10 години от подписването на Етичния кодекс и създаване на PR регистър на PR практиците, подписали Етичния кодекс. Създаване на неформалната инициатива “БДВО Summer Camp”;

2016 г. – Отбелязване на 10-тото издание на PR фестивалa в България, поставяне на началото на професионалния празник на гилдията с отбелязване на Първия “Ден на PR практика”. Издаване на втората книга на д-р Александър Христов. Отбелязване на 20-годишнината на БДВО.

2020 г. – Подписване на Софийска етична харта от  седем представителни организации от ПР-сектора: Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО), Европейска асоциация на комуникационните директори (EACD), Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към СБЖ, както и Комисията по професионална етика към БДВО