Иван Янакиев

Ivan YanakievИван Янакиев е Управляващ директор на  Аll Channels | PR и има солиден 15-годишен опит в областта на корпоративните и вътрешни комуникации, маркетинга и връзките с обществеността на международни компании и институции в редица сектори – политика, телекомуникации, технологии, банки, финтех и FMCG.

След като завършва образованието си в университета Albert Ludwigs във Фрайбург, Германия, Иван трупа солиден дългогодишен опит в Центъра за европейска политика (Centre for European Policy – CEP), където в ролята си на PR мениджър се занимава с външни и вътрешни комуникации, международни събития и реализирането на големи стратегически проекти в областта на политическите комуникации. От 2017 той е заместник представител на страната ни в Innovation in Politics Institute, базиран в Австрия, както от 2019 е член на консултативния съвет на BESCO (Българската асоциация на стартъп компаниите).

Иван е гост-лектор в АУБГ (Американски университет в България) по програмата за връзки с обществеността, както и асистент-преподавател в СУ (Софийски университет) в дисциплината Комуникационен мениджмънт.