Годишни доклади

Годишните отчети за дейността на БДВО и Комисията по етика към БДВО бяха представени на Общото отчетно-изборно събрание на организацията на 23 февруари 2013 г.  в Конферентната зала на Софийски университет.