Управителен съвет

Управителният съвет е колективен ръководен орган на Българско дружество за връзки с обществеността, който се състои от седем члена, които се избират от Общото събрание измежду членовете на сдружението за срок от 2 години.

 

Председател на УС за 2018 и 2019 г. 
Мила Миленова

 

Членове на УС
Мила Миленова
Доника Ризова
Елена Матеева
Илияна Захариева
Десислава Еленкова
Розита Михайлова-Еленова
Пепи Димитрова