Управителен съвет

Управителният съвет е колективен ръководен орган на Българско дружество за връзки с обществеността, който се състои от седем члена, които се избират от Общото събрание измежду членовете на сдружението за срок от 2 години.

 

Председател на УС за 2017 г.

Мануела Дюлгерова-Тотева
 

Членове на УС

Д-р Александър Христов
Доника Ризова
Елена Матеева
Илияна Захариева
Мануела Дюлгерова – Тотева
Мила Миленова
Радина Ралчев