Етика

Комисията за професионална етика се избират от Общото събрание за срок от 2 години.

 

Председател на Комисията за професионална етика:

Пепи Димитрова

Членове на Комисията за професионална етика:

д-р Яна Събева

Мая Костадинова