„Залезът на ПР-а и възходът на…?” е темата за есе за стипендия на името на проф. Петев

0

През 2020 г. БДВО ще отличи студентска разработка за бъдещето на ПР-а и променените очаквания и функции на професията

“Залезът на ПР-а и възходът на..?” е темата на есето за студентите, които ще кандидатстват за стипендия на името на проф. Тодор Петев, учредена от БДВО в края на 2016 г. Поредното издание на благородната надпревара на името на учредителя и първи председател на първата неправителствена организация в сферата на комуникациите стартира на 4 май.

За престижната стипендия могат да кандидатстват студенти бакалаври или магистри, изучаващи ПР, комуникации или маркетинг, като те ще разполагат с близо месец, за да подготвят своето есе. Работата им ще бъде оценена от жури в състав: Мила Миленова, член на УС на БДВО, Тодор Тодоров Петев, син на проф. Петев и доц. д-р Александър Христов.

Основната стипендия ще се връчи на бъдещ ПР специалист и за нея ще се кандидатства с есе, свързано с големите промени в обществата и бъдещето на комуникациите и на ПР професията. Важно е обсъжданите въпроси да бъдат съвременни, но и максимално доближени до научните интереси на проф. Тодор Петев. Паричният еквивалент на стипендията е в размер на 500 лв. Предвижда се също така да се връчи и специална награда за едно от есетата от името на семейството на проф. Петев. Паричният еквивалент на тази специална награда е 400 лв.

Студентите ще разсъждават по твърдението „Смъртта на ПР е силно преувеличена“, каква следва да е трансформацията на професията, променени ли са очакванията към нея, как новите дигитални технологии и влияят. Гледната точка на бъдещетите ПР специалисти за ролята на комуникациите в следващите десетилетия и  за управлението на  информацията трябва да бъде подкрепена от примери от практиката, които водят към твърденията им.

Носителят на стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ ще има възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от БДВО, а също и компанията или институцията, в която работи, да има възможността да кандидатства безплатно в конкурса ПР приз. От друга страна, стипендиантът ще се задължава да участва заедно с председателя и/или представители на БДВО в поне три събития или изяви на дружеството, да търси собствени възможности за публичност, в които да популяризира факта, че е стипендиант, както и да съдейства организационно за поне едно от събитията на БДВО през годината.

Традиционно, от стипендиантът се очаква да поддържа и спазва етичните принципи в ПР, залегнали и в Етичния кодекс на ПР специалистите в България и с публичното си поведение да не дискредитира ПР професията, стипендията и личността на проф. Тодор Петев.

График:

Обявяване на стипендията: 04 май
Краен срок за изпращане на есета: 04 юни
Обявяване на стипендианта: 10 юни

Повече подробности можете да намерите тук: BDVO_stipendia Petev 2020_

Share.

Comments are closed.