Жури 2016

 

Radina_Ralcheva Радина Ралчева - председател на журито, започва професионалното си развитие като консултант „Връзки с обществеността“ в Icona Communications, има 4-годишен опит като съветник „Връзки с обществеността“ на Globul, след което е била мениджър „Връзки с обществеността“ на веригата 2be, докато израства до Управляващ директор на „Хохегер България“.
През 2009 г. година основава собствена компания – Go Green Communications, агенция, специализирана в областта на „зеления“ PR, която продължава да се развива успешно. В момента Радина ръководи офиса на CIVITAS България на позицията Директор „Обслужване на клиенти“.
Радина Ралчева има изключително богата експертиза в областта на публичните комуникации, тя е автор на медийни публикации, анализи и коментари, както и активен професионален доброволец и преподавател в областта на PR.
Член е на Международната PR асоциация (IPRA) от 2001 г. и на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) от 2011 г. Председател на БДВО за 2016 г.
4 Доника Ризова e експерт „Връзки с обществеността“ на медийна група Bulgaria ON AIR и водещ на предаването „Медиите ON AIR“. Започва кариерата си като репортер, а по-късно и гл. редактор в „Българското национално Дарик радио“. През 2011-та година става част от екипа, който стартира телевизия Bulgaria ON AIR. Доника Ризова е носител на наградата “Златното перо” на СБЖ за 2011-2012 година в раздел “Електронни медии-телевизия. През 2014 година бе сред номинираните журналисти за наградата “Заедно” на Фондация “Работилница за граждански инициативи”.
Доника Ризова се ангажира активно с образователни и социални кампании на Bulgaria ON AIR, Bloomberg TV Bulgaria и медийна група Инвестор, тъй като вярва, че важна мисия на медиите е не само да информират и забавляват, но и да дават добър пример и да формират ценности в обществото.
Член e на БДВО и член на журито на PR Приз 2014 и 2015

DMS_4246 Гергана Иванова е съсобственик и управител на РА The Smarts. По образование е историк, завършва История в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В рекламния бизнес попада случайно през 1997 г. като младши експерт в отдел Връзки с клиенти в малка агенция. Временното става постоянно и Гергана продължава кариерата си в българското представителство на международната верига рекламни агенции Ammirati Puris Lintas (към настоящия момент Lowe), където извървява целия път от акаунт екзекютив до управител на агенцията. През 10 годишния си период в агенцията работи за рекламните кампании на международни компании като British Airways, Hoffmann La Roche, Unilever. Част е от единствения български екип, създал международна телевизионна кампания за водка Финландия.През 2008 г. заедно с колега и съмишленик основават The Smarts. Младата агенция се разраства успоредно с кризата, но въпреки трудните условия успява да се наложи като креативна сила със стратегически заряд. Сред настоящите клиенти на The Smarts са Mall Plovdiv, Smirnoff, Mazda, Electrolux, Градус, Queen’s, Захарни Заводи и други.
Denitsa Деница Сачева е дългогодишен ПР експерт – 17 години професионална практика – със специфичен опит в стратегическите и кризисни комуникации. Основател на ПР компанията Intelday Solutions (2001) (www.intelday.com), двукратен носител на Световна златна награда за отлични постижения в PR за 2007 и 2012 година и носител на номиниция през 2009 за най-добра кампания за Източна Европа в престижния PR конкурс SABRE . Агенцията работи за клиенти в областта на финасовия сектор, информационните технологии, здравеопазването, социалния сектор, политика, международни организации. Член на Европейската асоциация на директорите по комуникации. Председател на Българската асоциация на ПР агенциите.
Магистър (Cum Laude) по връзки с обществеността във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преминала е курсове за обучение по социален маркетинг, връзки с обществеността, политически маркетинг, управление на социалното подпомагане и услуги, управление на външни ресурси и управление на риска във Великобритания, Холандия, Бразилия, Колумбия, Австралия и САЩ. Работила е като консултант по над 15 международни проекта, финансирани от Европейската комисия, Световната банка и Американската агенция за международно развитие.
Започва кариерата си в Министерството на труда и социалната политика. Един от първите десет служители на Националната здравноосигурителна каса, където работи като директор на дирекция “Международно сътрудничество, европейска интеграция и проекти”. Година и половина е началник на кабинета на министъра на здравеопазването (1999-2001) в правителството на ОДС.
Хоноруван преподавател в Нов български университет по политически комуникации.

Mavrodieva Иванка Мавродиева, професор, д.ф.н., д-р, е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Автор е на 11 книги, сред които: „Интервю за работа” (2002), „Как да презентираме успешно?” (2007), „Виртуална реторика: от блоговете до социалните мрежи” (2010), „Академично писане” (2005); „Академична комуникация” (2010) – в съавторство с Йовка Тишева, „Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012)”, „Реторика и пъблик рилейшънс” (2013), „Академично писане за докторанти и постдокторанти” (2014) – в съавторство с Йовка Тишева. Автор е на 100 статии в български и чуждестранни научни списания и сборници. Съставител е на сборниците „Образци на съвременното красноречие” (2010), „Комуникации във виртуална среда” (2010).
Член е на борда на Европейската асоциация по реторика http://eusorhet.eu/ .
Главен редактор е на електронното научно списание „Реторика и комуникации” http://rhetoric.bg/.
Главен редактор е на „Онлайн справочник по реторика“ http://www.online.rhetoric.bg/, субдомейн към сп. „Реторика и комуникации“.
Иванка Мавродиева е магистър по българска филология и връзки с обществеността; има специализация по реторика в Софийския университет. Преподавател, изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии и политика до Уеб 3.0.
www.mavrodieva.blogspot.com, www.mavrodieva.wordpress.com
М. Николова Д-р Мария Николова е асистент в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС, както и хороруван преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Води лекционни курсове и семинарни занятия по дисциплините „Кризисен ПР“, „Конфликтология“ , „Бизнес комуникация“, „Връзки с обществеността“, „Култура и медии“. Научните й и изследоватлески интереси са в областта на публичната комуникация, връзките с обществеността, културата, междукултурната комуникация, имиджмейкърството, брандинга. В периода 2014- 2016г. е член на изследователския екип в реализирания университетски проект „Икономически и професионални трансформации в конвергентната медийна среда”.
Д-р Мария Николова е член на Българското дружество за връзки с обществеността. Има научни публикации в наши и чужди периоднични издания, както и практическият опит в сферата на медиите, агенционния ПР, организирането на събития и др.
Shalapatova Иванка Шалапатова е изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“ и работи в неправителствения сектор от 19 години. Тя е сред създателите на няколко международни и национални мрежи, работещи в сферата на защита на детските права, сред които Мрежа за защита на детските права за Югоизточна Европа и Национална мрежа за децата. През периода 2011-2013 г. е съпредседател на тематична група към Европейската мрежа за правата на децата – Eurochild. Бивш член на борда на Групата от неправителствени организации към Конвенцията за правата на децата Женева. Била е член на борда и Вицепрезидент на Международната организация по приемна грижа, както и представител в Националния съвет за закрила на детето на България.
Г-жа Шалапатова е управлявала широк спектър от комплексни процеси, включително обединението на британските неправителствени организации Европейски детски тръст и Християнски детски фонд в национална организация, предоставяща социални услуги. Тя е участвала като експерт в европейските проекти „Анализ на разходите за и ползите от услугите за грижа за децата в България“, „Оценка на постиженията по операция „Повишаване гъвкавостта и ефективността на трудовия пазар чрез активни действия на социалните партньори по приоритетна ос 2, ОПРЧР за периода 2009-2012“, „Потенциалът на децата от маргинализираните ромски общности за образование и социализация с цел подобряване на пътят им към образование“.
Иванка Шалапатова има магистърска степен по Английска и Българска филологии, преминала е успешно обучения към European School for Management and Technologies, Executive Transition Programme, Berlin и INTRAC, Oxford, 2005 Certificate in Organisational Development.