Всички говорят за Годината на човечността

0

Мариана Петкова (1) Мариана Петкова

Мариана Петкова е ПР специалист с дългогодишен опит в развиването и прилагането на различни комуникационни стратегии като мениджър ПР и комуникации към Екопак България АД до януари 2021 г.
Управлявала е кампании на национално ниво във всички ПР дисциплини, включително потребителска и корпоративна, международни проекти, управление на кризи, технологии, развлечения, образователни инициативи (създател е на първият образователен център за разделно събиране на отпадъци в България), корпоративно социално отговорни кампании, спонсорства и дарителство.
Участвала е като експерт в работни групи на национално и европейско ниво: Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, AmCham, EXPRA, PRO EUROPE, Българска мрежа на глобалният договор на ООН (БМГДООН);
Членувала е в Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD).
От 2014 г е член на БДВО и на Контролния съвет на БДВО от 2021 г.
https://www.linkedin.com/in/mariana-petkova-b09b8170/

Пандемията даде много ясни уроци на комуникационните специалисти, като показа, че тези, които са бързи, креативни и адаптивни към стремително променящите се тенденции на пазара, успяват да преодолеят първата вълна на кризата.

Ясната, точна и силна комуникационна стратегия и планът за комуникация при кризи са ключови за бизнеса, не само за задържането на повърхността, но и за излизането от пандемията в по-силна позиция.

2020 г. беше година на бързи промени – може би най-дълбоката промяна е отношението на служителите. Тъй като повечето хора все още работят от вкъщи, а се чуват и гласове на много служители, не желаещи да се върнат в офисите, компаниите се подготвят за бизнес модел на отдалечена работна сила в дългосрочен план. За тази цел те ще трябва да преразгледат корпоративната си култура и да преминат към хибриден режим на работа, включвайки дистанционните домашни офиси, ангажираност на служителите, приобщаване на нови служители и връзка със съществуващият екип, създаване на принадлежност и свързаност.

Кои са ключовите насоки, които световните комуникационни специалисти препоръчват:

Ключова роля на вътрешните комуникации

COVID-19 ускори стратегическото им позициониране, тъй като бизнесът се стреми да управлява огромни промени и да ангажира служителите си по време на значими сътресения.

Заявка за устойчивост

Устойчивостта се издига на първо място в програмата на всеки лидер. Следвайки насоките на ЕС за “Зелена икономика”, предприятията се стремят да преосмислят своите ценности и политики на работното място.

Фокус върху здравето и безопастността на служителите

Адаптивност

Маркетинговото планиране трябва да бъде гъвкаво и компанията да може да се адаптира към заобикалящата среда според нуждите. 12-месечният твърд маркетингов план вече не е възможен.

Повишен фокус върху социалната отговорност

Усилията по КСО се превърнаха в нещо повече от символично благотворително даряване. В неотдавнашен доклад за потребителския индекс на Suzy Consumer Insights споделя, че 65% от потребителите са по-склонни да подкрепят марка, която се интересува от същите социални проблеми, които вълнуват и тях.

Дигиталната трансформация и новите технологии

Потребителите вече са отворени да изпробват нови технологии като добавена реалност (AR) и виртуална реалност (VR), за да тестват покупката си, преди да се ангажират. Fenty by Rihanna, напр. позволява на потребителите да качват своя снимка, за да тестват нов грим. Warby Parker има опция за “виртуален опит” в приложението си, а IKEA има ново приложение за AR, което позволява на клиентите да визуализират дизайна на мебели и кухни в дома си.

Бъдещите корпоративни комуникационни стратегии ще бъдат решително приобщаващи, гъвкави и дигитализирани

Според проучване на ръководството на McKinsey Global от октомври 2020г. отговорите на COVID-19 ускориха приемането на цифрови технологии с няколко години с вероятни трайни последици.

Целият материал можете да намерите на Enterprise.bg

*photocredit: Free Humanity, Audrey Hepburn Mural

 

Share.

Comments are closed.