Българско дружество за връзки с обществеността приканва своите членове да заплатят годишния си членски внос

0

Българско дружество за връзки с обществеността приканва своите членове да заплатят годишния си членски внос. Крайният срок за плащане е 30 март 2021 г.

Българско дружество за връзки с обществеността  е най-значимата професионална организация на PR практиците в България, с 25 годишна история и работа за утвърждаване на професията у нас. Като членове на организацията, Вие получавате:

  • достъп до изградената мрежа от PR-практици, споделящи знания опит и подкрепа;
  • преференциални условия за участие в ежегодния конкурс на БДВО – PR Приз;
  • възможност за участие в различни обучения, семинари и уъркшопове, организирани от Дружеството;
  • отстъпки за участие в събития на партньори на БДВО;
  • достъп до ексклузивното издание на БДВО – PRактики.

Размерът на членския внос е както следва:

–                          физически лица - 100 лв ;

–                          юридически лица – 300 лв.

Сумата  следва да преведете  по банковата сметка на организацията:

Юробанк България (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF IBAN: BG05BPBI79401076053201
Основание: Годишен членски внос за 2021 г. и две имена.

В случай, че не заплатите членския си внос до 30 март 2021 г. автоматично ще бъдете изключени от списъка на членовете на Организацията. 

Share.

Comments are closed.