БДВО ще реализира изследване за значението на комуникационните специалисти в променяща се Европа

0

От началото на август БДВО стартира изследване на тема „Нарастващото значение на комуникационните специалисти в контекста на променящите се европейски общества“. То ще се реализира с подкрепата на Програма Европа 2017 на Столична община и цели да допринесе за по-доброто разбиране на професията в съвременния свят, както и необходимостта от овладяване на нови практики и умения. Проучването ще обхване редица важни теми – нагласите на гражданите и информационните потребности на аудиторията, влиянието на социалните мрежи, инфлуенсърите, фалшивите новини и други съвременни феномени. По този начин чрез реализацията на проекта ПР специалистите ще добият информация за необходимите знания и умения в съвременната среда. Изследването ще протече в два основни етапа – събиране на информация с качествено проучване и определяне на позициите на ПР специалисти и граждани посредством количествено проучване. Резултатите ще бъдат готови в края на септември. Ръководител на изследването е д-р Александър Христов, член на УС на БДВО, а координатор – Франк Воща, студент по ПР в СУ „Св. Климент Охридски“ и носител на специална награда за познание в конкурса за стипендия на БДВО „Проф. д-р Тодор Петев“.

Share.

Comments are closed.