БДВО вече е организация в обществена полза

0

Софийски градски съд регистрира без възражения новия Устав на БДВО. Той бе приет на Общото събрание на организацията, което се проведе на 19-ти май, като част от програмата на Деветия PR Фестивал в България. Съгласно приетите решения, БДВО вече е организация, развиваща дейността си в обществена полза.

Другите новости са промененото времетраене на мандата на Управителния съвет въведеното ограничение за брой мандати, които един член на БДВО може да заема. Създадени са и два нови органа – Контролен съвет и Изпълнителен директор, който, ако бъде избран такъв, ще има правомощията да представлява дружеството юридически, съвместно или поотделно с председателя на УС.

Сред най-важните промени е и отварянето на организацията към студентите, които ще могат да бъдат приемани за асоциирани членове, както и възможността юридически лица да бъдат пълноправни членове на организацията и др.

Предстоящите действия, след съдебната регистрация, са Дружеството да бъде вписано в регистъра на Министерството на правосъдието, за неправителствените организации, извършващи дейност в обществена полза, а на годишното общо събрание в края на годината да бъде избран състава на първия Контролен съвет на организацията, който ще има пет годишен мандат и съгласно Устава ще контролира действията на Управителния съвет и финансовото състояние на БДВО.

С пълното съдържание на новия Устав на БДВО можете да се запознаете тук.

 

Share.

Comments are closed.